คลิป iPad 2 กับแอพขั้นเทพ(ดูไปขำๆ)

YouTube Preview Image

คลิป iPad 2(ปลอม)  ดูแต่ละแอพของพี่แก ขั้นเทพครับ โดยเฉพราะคลิปรินนมออกมาดื่มนอกจอ ทำไปได้