หุ่นยนต์อวกาศฮิวแมนนอยด์ตัวแรก Robonaut2

YouTube Preview Image

Robonaut2 เป็นหุ่นยนต์อวกาศฮิวแมนนอยด์ตัวแรกที่จะถูกส่งออกไปนอกอวกาศ เพื่อร่วมงานกับนักบินอวกาศ เพื่อช่วยหยิบนู่นจับนี่ ให้นักบินอวกาศ รูปร่างคล้ายมนุษย์มากๆ มีส่วนสูงกว่า 180 cm และยังมีโครงการที่จะถูกปรับปรุงระบบให้สามารถขึ้นไปทำงานนอกสถานีอวกาศได้ด้วย Robonaut2 มีเซนเซอร์รอบตัวถึง 350 จุด พร้อมหน่วยประมวลผล 38 ตัว มีกล้องสำหรับปรับภาพ 4 ตัวและกล้องอินฟาเรด 1 ตัวที่ศรีษะ