วันช้างไทย 13 มีนาคม

thai_elephant_day11-hp

ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติ  เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาอย่างช้านาน  จากตำนานช้างมีส่วนสำคัญในการเคียงบ่าเคียงไหล่พระมหากษัตริย์ไทยร่วมรบกอบกู้บ้านเมืองมาจนมีเราทุกวันนี้

วันนี้วันที่ 13 มีนาคม เป็นวันช้างไทยครับ Google เปลี่ยน GoogleDoodles เข้ากับวันสำคัญวันนี้เสียด้วย

คิดถึงช้างไทยกันบ้างนะครับ