เรียกใช้โปรแกรมอย่างรวดเร็ว Winstep Nexus Dock

Winstep Nexus Dock

Winstep Nexus Dock เป็นโปรแกรมสร้างแถบที่ใช้สำหรับวางไอคอน โดยเราสามารถลากไอคอนของโปรแกรมที่เราใช้บ่อยๆขึ้นมาวางบนแถบนี้ได้ สามาถทำให้เราเรียกใช้โปรแกรมได้อย่างง่ายดายและสวยงามมากขึ้น แถมเราสามารถเปลี่ยนสกินของ dock ได้อย่างอิสระโดยหาโหลดได้ สามารถใช้ widgets ต่างๆ เช่น นาฬิกา, ปฏิทิน  เป็นต้น อีกทั้งเมื่อติดตั้งแล้วยังมีฟังก์ชั่นจับภาพหน้าจอ Desktop มาให้เราอีกด้วย
Download Winstep Nexus Dock