Smart Defrag 2.0

Smart Defrag 2

Smart Defrag 2.0 เป็นโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้เร็วขึ้น ในเวอร์ชั่น 2.0 นี้โปรแกรมตัวนี้ได้พัฒนาให้ทำงานได้เร็วขึ้น หน้าตาหน้าใช้ขึ้น ขอแนะนำว่าใช้โปรแกรมตัวนี้ในการจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของเพื่อนๆอาทิตย์ละครั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆจะทำงานได้เร็วไม่อืดจนปวดกบาลเลยทีเดียว
Download Smart Defrag 2.0