วิธีสร้างแฟรชไดรฟ์บูตได้ (ติดตั้ง Windowns ผ่านแฟรชไดร์ฟ)

วิธีสร้างเฟรชไดรฟ์บูตได้

หลายๆท่านอาจแก้ปัญหา Windowns โดยใช้แผ่น Windowns ในการ Repari Startup เพื่อซ่อมระบบที่เสียหาย แต่ถ้าเกิดมัน
เกิดในกรณีฉุกเฉินเวลาเราออกไปข้างนอกแถมไม่ได้พกแผ่น Windowns ออกมาด้วยดิ เพราะมันไม่สะดวกและพกยากสุดๆ(ซะที่ไหนคิดไปเอง
เพราะขี้เกียจชัดๆ) แต่เชื่อไหมว่าเราสามารถบูตระบบผ่านเฟรชไดรฟ์เอาไว้เพื่อซ่อมระบบเหมือนใช้แผ่น Windownsยังไงยังงั้น แต่ว่าเราต้องสร้าง
มันขึ้นมาเองครับ วันนี้เราจึงมาบอกกล่าวถึงวิธีสร้างเฟรชไดรฟ์เอาไว้บูตซ่อมระบบกันโดยอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีแค่เพียงตัวเฟรชไดรฟ์และ
แผ่นWindownsเท่านั้นเอง
1.ให้เราเสียบเฟรชไดร์ฟเข้าไปก่อน เข้าไปที่ start manu->All Program->Accessories แล้วคลิกขวา
Command Prompt แล้วทำการเลือก Run Administrator
2.พิมพ์คำว่า diskpart ลงใน Command Prompt แล้วพิมพ์คำว่า list disk เพื่อดูว่าเฟรชไดร์ฟที่เราใช้เป็น disk
ลำดับที่เท่าไหร่
3.หลังจากนั้นทำการเลือก disk ที่เป็นเฟรชไดร์ฟ ว่าเป็นลำดับไหน ในที่นี้ผมสมมุติว่าเป็นลำดับที่ 4 แล้วกันครับ
4.ให้พิมพ์คำสั่ง select disk4 เพื่อทำการเลือกไปที่ disk4
5.พิมพ์คำว่า clean เพื่อทำการฟอร์แมตเฟรชไดร์ฟของเรานั้นเองครับ
6.หลังจากนั้นให้เราพิมพ์คำสั่ง create partetion primary ซึ่งคำสั่งนี้หมายถึงการทำการสร้าง  partetion ให้เป็น
แบบ primary นั้นเองครับ
7.พิมพ์คำว่า select partetion1 นั้นก็เพื่อต้องการเลือกให้เป็น partetion1 นั้นเอง
8.คราวนี้เราก็จะมาทำให้เฟรชไดร์บูตได้โดยการพิมพ์คำว่า active ลงไปเลยครับ
9.พิมพ์คำว่า Format fs=ntfs เพื่อทำการฟอร์แมตให้กลายเป็นแบบ NTFS
10.ทำการพิมพ์คำว่า assingn แล้วปิดท้ายด้วยการพิมพ์คำว่า exit คราวนี้เราก็ได้เฟรชไดร์ฟที่สามารถนำไปบูตได้แล้วครับ ให้เราเอาแผ่น
Windowns ใส่ลงไปในไดร์ฟ DVD เลยครับ
11.พอเราใส่แผ่น Windowns ลงไปแล้วให้ตรวจดูว่าเป็นไดร์ฟอะไร สมมุติว่าเป็นไดร์ฟ F แล้วกันในที่นี้
12.จากนั้นให้ไปที่ Command Prompt วิธีเข้าไปใน Command Prompt ก็ทำตามข้อที่ 1 นั้นแหละครับ แล้วพิมพ์คำว่า f:cd
boot
13.พอมาถึงบรรทัดที่มีคำขึ้นว่า F:\boot> ก็ให้เราพิมพ์คำว่า BOOTSECT.EXE /NT6C H: เพื่อทำการ Bootcode
เอาไว้ในเฟรชไดรฟ์นั้นเอง หลังจากนี้แล้วให้ปิด Command Prompt ไปเลยครับ
14.หลังจากนั้นให้เราดึงข้อมูลในแผ่น Windowns ของเราลงไปในเฟรชไดร์ฟ คราวนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับ แต่เพื่อนๆต้องเข้าไปตั้งค่า Bios ให้
เครื่องบูตจาก Removable drive เท่านั้นนะครับ จบลงไปแล้วครับสำหรับบทความนี้หวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับ

หลายๆท่านอาจแก้ปัญหา Windowns โดยใช้แผ่น Windowns ในการ Repari Startup เพื่อซ่อมระบบที่เสียหาย แต่ถ้าเกิดมันเกิดในกรณีฉุกเฉินเวลาเราออกไปข้างนอกแถมไม่ได้พกแผ่น Windowns ออกมาด้วยดิ เพราะมันไม่สะดวกและพกยากสุดๆ(ซะที่ไหนคิดไปเองเพราะขี้เกียจชัดๆ) แต่เชื่อไหมว่าเราสามารถบูตระบบผ่านแฟรชไดรฟ์เอาไว้เพื่อซ่อมระบบเหมือนใช้แผ่น Windowns ยังไงยังงั้น แต่ว่าเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองครับ วันนี้เราจึงมาบอกกล่าวถึวิธีสร้างแฟรชไดรฟ์เอาไว้บูตซ่อมระบบกันโดยอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีแค่เพียงตัวแฟรชไดรฟ์แลแผ่นWindownsเท่านั้นเอง
1.ให้เราเสียบแฟรชไดร์ฟเข้าไปก่อน เข้าไปที่ start manu->All Program->Accessories แล้วคลิกขวา Command Prompt แล้วทำการเลือก Run Administrator

2.พิมพ์คำว่า diskpart ลงใน Command Prompt แล้วพิมพ์คำว่า list disk เพื่อดูว่าแฟรชไดร์ฟที่เราใช้เป็น disk ลำดับที่เท่าไหร่

3.หลังจากนั้นทำการเลือก disk ที่เป็นแฟรชไดร์ฟ ว่าเป็นลำดับไหน ในที่นี้ผมสมมุติว่าเป็นลำดับที่ 4 แล้วกันครับ

4.ให้พิมพ์คำสั่ง select disk4 เพื่อทำการเลือกไปที่ disk4

5.พิมพ์คำว่า clean เพื่อทำการฟอร์แมตเฟรชไดร์ฟของเรานั้นเองครับ

6.หลังจากนั้นให้เราพิมพ์คำสั่ง create partetion primary ซึ่งคำสั่งนี้หมายถึงการทำการสร้าง  partetion ให้เป็นแบบ primary นั้นเองครับ

7.พิมพ์คำว่า select partetion1 นั้นก็เพื่อต้องการเลือกให้เป็น partetion1 นั้นเอง

8.คราวนี้เราก็จะมาทำให้เฟรชไดร์บูตได้โดยการพิมพ์คำว่า active ลงไปเลยครับ

9.พิมพ์คำว่า Format fs=ntfs เพื่อทำการฟอร์แมตให้กลายเป็นแบบ NTFS

10.ทำการพิมพ์คำว่า assingn แล้วปิดท้ายด้วยการพิมพ์คำว่า exit คราวนี้เราก็ได้แฟรชไดร์ฟที่สามารถนำไปบูตได้แล้วครับ ให้เราเอาแผ่น Windowns ใส่ลงไปในไดร์ฟ DVD เลยครับ

11.พอเราใส่แผ่น Windowns ลงไปแล้วให้ตรวจดูว่าเป็นไดร์ฟอะไร สมมุติว่าเป็นไดร์ฟ F แล้วกันในที่นี้

12.จากนั้นให้ไปที่ Command Prompt วิธีเข้าไปใน Command Prompt ก็ทำตามข้อที่ 1 นั้นแหละครับ แล้วพิมพ์คำว่า f: cd boot

13.พอมาถึงบรรทัดที่มีคำขึ้นว่า F:\boot> ก็ให้เราพิมพ์คำว่า BOOTSECT.EXE /NT6C H: เพื่อทำการ Bootcode เอาไว้ในแฟรชไดรฟ์นั้นเอง หลังจากนี้แล้วให้ปิด Command Prompt ไปเลยครับ

14.หลังจากนั้นให้เราดึงข้อมูลในแผ่น Windowns ของเราลงไปในเฟรชไดร์ฟ คราวนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับ แต่เพื่อนๆต้องเข้าไปตั้งค่า Bios ให้เครื่องบูตจาก Removable drive เท่านั้นนะครับ

เอาล่ะคราวนี้เราก็สามารถซ่อมระบบที่เสียหายผ่านทางแฟรชไดรฟ์ได้แล้ว อ่อ! ที่ผ่านๆมานี้คือการสร้างแฟรชไดรฟ์ที่สามารถลง Windowns  ได้นั้นเองครับ อิอิ คราวนี้เราก็ ติดตั้ง Windowns  ผ่านแฟรชไดร์ฟได้แล้วครับ