ยกเลิกการเก็บไฟล์ DLL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Windowns

ในการทำงานของตัว Windowns และโปรแกรมต่างๆนั้น จะมีไฟล์ DLL จำนวนมาก ที่โหลดขึ้นมาเพื่อใช้งานอยู่เสมอ การเก็บไฟล์เหล่านี้ไว้ในหน่วยความจำแคชของ Windowns นั้นก็เผื่อจะมีการใช้งานอีก จะได้ใช้งานได้เร็วขึ้น แต่เก็บไว้มากๆก้จะเป็นการสิ้นเปลืองหน่วยความจำโดยไม่จำเป็นเลย เราสามารถตั้งค่าใหม่เพื่อไม่เก็บหน่วยความจำเหล่านี้ได้ โดยเข้าไปที่  regidit ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFEWARE\Microsoft\Windowns\CurrentVersion\Explorer ให้เราเอาแถบน้ำเงินวางที่ Explorer จากนั้นเลือกคำสั่ง Edit->New->ให้เราทำการตั้งชื่อเป็น MlwaysUnloadDll ให้เราดับเบิลคลิ๊กที่กรอบทางขวา คลิกที่ Default ปรับค่า Value data เป็น 1 ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ