ปัญหาคอม Check disk ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

ปัญหาคอม Check disk ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

ปัญหาการ Check disk ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการปิดโปรแกรมแบบไม่สมบูรณ์ เพราะฉนั้นก่อนจะปิดเครื่องทุกครั้งควรตรวจสอบก่อนว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ปิด หากปัญหานั้นยังไม่หายให้ทำการ Repair Boot สิ่งที่อยากแนะนำ คือ ควรทำการ Scan disk และ Defragment บ้างจะช่วยลดปัญหา Check disk ทุกครั้งที่เปิดเครื่องออกไปได้