แรมความเร็วต่างกันใช้ร่วมกันจะเป็นอย่างไร

คอมพิวเตอร์ที่ใช้แรมที่มีความเร็วต่างกันมากๆหากใช้ทำงานร่วมกันแล้วนั้นจะมีผลทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์นั้นลดลง เนื่องจากแรมจะปรับการทำงานของระบบตามบัสตัวที่มีความเร็วต่ำสุดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ทำให้เสถียนรภาพในการทำงานของระบบในคอมพิวเตอร์นั้นแย่ลง เพราะฉนั้นเราควรใช้แรมที่มีค่าแตกต่างกันไม่มากหรือมีค่าเท่าๆกันจะดีกว่าครับ