สาเหตุและวิธีแก้ปัญหาฮาร์ดดิสก์บูตไม่ได้

ฮาร์ดดิสก์บูตไม่ได้ ทุกๆคนที่โดนอาการนี้คงเซ็งไปตามๆกัน เวลาเปิดเครื่องมาก็เจอเลย Harddisk Fail มาดูกันว่าปัญหาหลักๆคืออะไร แล้วลองมาแก้ไขกันดูดีกว่าครับ
HDD Controller Failure: เจอแบบนี้แน่นอนเลยว่าเกี่ยวกับ Control ของตัวที่ใช้ในการควบคุมฮาร์ดดิสก์นั้นเอง ลองตรวจสอบดูเราอาจตั้งค่าไว้ผิด สายสัญญาณอาจจะขาดก็ได้ใครจะไปรู้ ลองตรวจสอบดูหากสายสัญญาณขาดก็เปลี่ยนใหม่เลยพี่หรือเปลี่ยนไปใช้พอร์ตอื่นก็ได้นะถ้ามี
DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER:นี่แสดงว่าเราบูตเข้าสู่ ฮาร์ดดิสก์ที่ไม่มี Windowns อยู่นั้นเอง ให้เราเข้าไปทำการตั้งค่าเสียใหม่นะ โดยตั้งค่าตรงที่ First Boot ให้เป็นฮาร์ดดิสก์ที่มี Windowns อยู่
ERROR ENCOUNTERED INTIALIZING HARD DRIVE: เป็นการเตือนว่ามองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์อะไรแบบนี้ เป็นไปได้ว่าสายอาจหลุดหรือคอนโทรลเลอร์ที่ต่อพ่วงบางตัวเกิดเสีขึ้นมา ให้เราลองๆขยับสายดูหรือถ้ามันขาดยากแก้ใขก็ให้ทำการเปลี่ยนใหม่