ใส่ขอมูลซ้ำกันสบายๆด้วย Auto complete

 

Auto complete คือคุณสมบัติพิเศษหนึ่งของโปรแกรม Excel โดยคุณสมบัตินี้จะทำงานเมื่อพบว่าข้อมูลที่เรากำลังจะพิมพ์ลงไปนั้นมีแนวโน้มว่าจะเหมือนกับข้อมูลที่เราได้ทำการพิมพ์มาแล้ว Auto complete ก็จะทำการป้อนข้อมูลที่เหลือเมื่อเทียบจากข้อมูลที่เราทำการป้อนมาแล้ว อย่างเช่นตัวอย่างตามรูป เราเคยพิมพ์ว่า “รวมหัวดอทคอม” พอผ่านมาอีกหลายๆบรรทัดเราพิมพ์คำว่า “รวมหัว” Auto complete ก็จะทำการป้อนข้อมูลที่เหลือเมื่อเทียบจากข้อมูลที่เราทำการป้อนมาแล้วเป็นตัวอักษรสีขาวเน้นถมดำว่า “รวมหัวดอทคอม” (ดูภาพตัวอย่างประกอบ)  ถ้าใช่ข้อมูลที่เราต้องการพิมพ์จริงๆให้ทำการกด Enter เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลนั้น หากไม่ต้องการให้ทำการพิมพ์อักษรต่อไปตามหลังได้เลยครับ