จัดการแรมด้วย Clean Mem 2.3.0

Clean Mem 2.3.0 เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการ การทำงานของแรมเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ้งเจ้าโปรแกรมตัวนี้แหละ จะเข้าไปจัดการเคลียร์พื้นที่แรม เพื่อที่จะได้รองรับการทำงานของระบบได้ดียิ่งขึ้น
ดาวน์โหลด Clean Mem 2.3.0