ทำ V2D ด้วย DVDStyler


การทำ V2D คือ การที่เราเอาไฟล์ VCD หลายๆไฟล์มาอัดรวมกันเป็นไฟล์ DVD
หรือจะเรียกว่า VCD to DVD ก็ได้ไม่ว่ากัน ประหยัดค่าใช้จ่ายแผ่นและปริมาณแผ่น
DVDStylerสามารถช่วยคุณได้ครับ ในการจะทำ V2D มีเมนูสำหรับปรับแต่งฟอน์
และพื้นหลังได้แบบง่ายๆ ทำแล้วนำมาเล่นในเครื่องเล่นทั่วไปได้สะดวกสบาย
โยธินกันเลยครับเพื่อนๆ
Download DVDStyler