App android:พจนานุกรม – ไทย(ฟรี)

App android:พจนานุกรม – ไทย(ฟรี) เป็นแอพที่ผู้ใฝ่หาใฝ่เรียนรู้และรักการศึกษาภาษาอังกฤษสมควรมีไว้ติดเครื่องเป็นอย่างมาก เป็นฝีมือของ Astrotek Technology Ltd.  มีคำจำกัดความภาษาอังกฤษ-ไทยมากกว่า 40,000 คำ และคำจำกัดความภาษาไทย-อังกฤษมากกว่า 26,000 คำ (จากที่แอพเขาบอกไว้อ่ะนะ) โปรแกรมตัวนี้สามารถแปล ภาษาจากอังกฤษ-ภาษาไทย และ ภาษาไทย-อังกฤษได้ มีเสียงพูดภาษาอังกฤษให้เราได้ฝึกฟังและเพื่อนำไปพูดได้อย่างถูกต้อง โปรแกรมทำงานเร็วยิ่งกว่าแมงกะไซด์ของเด็กแว้น ไม่ต้องหัวเสียต่อการรอคอคอย ที่สำคัญฟรี!!

ไปหาดาวน์โหลดได้ที่ : market.android.com ครับผม