สร้างความปลอดภัยให้เครื่องคอมด้วย My USB Only

My USB Only สุดยอดโปรแกรมป้องกันจากสิ่งแปลกปลอมและการดึงข้อมูล จากอุปกรณ์ภายนอก ประเภท USB ทั้งแฟรชไดร์และฮาร์ดดิสก์แบบ ยูเอสบี ซึ่งหลักการทำงานของโปรแกรมนี้คือจะอนุญาตให้เฉพาะอุปกรณ์ที่เราได้อนุญาตให้เข้ามาใช้ได้เท่านั้น ป้องกันการดึงข้อมูลและภัยคุกคามจากไวรัสได้เป็นอย่างดี

เมื่อเราเข้ามาใช้งานครั้งแรกให้ใส่รหัส 0000 แล้วให้เราตั้งรหัสใหม่อีกที เราสามารถกำหนดรหัสผ่านของผู้ใช้คนอื่นๆได้ เพราะตัวโปรแกรมจะถามรหัสผ่านทุกครั้งที่มี USB มาเสียบ ถ้าใส่รหัสผิดก็ไม่สามารถ เข้ามาใช้แฟรชไดร์นั้นได้ ตัวโปรแกรมสามารถเก็บประวัติ USB ที่เข้ามาใช้งานได้ เราสามารถตั้งค่าเพื่อให้แฟรชไดร์ชื่อที่เราไว้ใจไม่ต้องใส่รหัสผ่านก็สามารถทำได้ที่เมนู Stat Detect
สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเเติมและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ www.myusbonly.com โปรแกรมตัวนี้ไม่ฟรีนะครับจะบอกให้ อ่อ! แ้ล้วอย่าลืมรหัสผ่านซะล่ะ ตัวโปรแกรมเวลาต้องการจะถอนออกก็ต้องใช้รหัสผ่านด้วยนะครับ