Google Doodles วันพืชมงคลปี 2555

Google เปลี่ยนภาพอีกแล้วครับ สวยดีเหมือนกันนะ Google Doodles ประจำวันพืชมงคลปี 2555

ตอนสายๆคงได้รู้กันว่าการเสี่ยงทายปีนี้พระโคจะกินอะไร