คลิปวีดีโอ Live2D การทำการ์ตูนภาพ 2มิติ ให้ดูเป็น 3มิติ

YouTube Preview Image

คลิปวีดีโอ Live2D การทำการ์ตูนภาพ2มิติให้ดูเหมือน3มิติ ผงานสร้างจาก Cybernoid ซึ่งพุดง่ายๆคือเป็นเทคโนโลยีการวาดภาพให้เป็นภาพ 3มิตินั้นเอง

โดย  Live2D นั้นเป็นเครื่องมือในการนี้มีอยู่สองเวอร์ชั่นเป็นแบบ โพลิกอนและเวกเตอร์ ที่สำคัญเจ้าตัวการ์ตูนนี้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ด้วย ทั้งสายตา ร่างกายและท่าทางต่างๆได้ดูมีชีวิตชีวา โดยในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะนำไปใช้กับเกมส์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ทต่างๆ อย่างลองสร้างมั่งเหมือนกันแต่ติดตรงที่ฝีมือวาดภาพของผมฮ่วยแตกสุดๆ