Google จ้าง Hacker เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในอินเตอร์เน็ต

project Zero

Google  จ้างแฮกเกอร์(้Hacker) เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหม่ ที่มีชื่อว่า Project Zero

เนื่องจากทีมงานมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนคนที่ได้รบผลกระทบจากการโจมตีและหยุดข้อผิดพลาด เพื่อปรับปรุงและรักษาความปลอดภัยในอินเตอร์เน็ต เมื่อพบข้อผิดพลาดทีมงานจะติดต่อไปยังผู้ขายซอฟต์แวร์และยื่นหลักฐานข้อมูลตำแหน่งช่องโหว่เพื่อให้เกิดการแก้ไขและร่วมทำงานร่วมกับพวกเขา

ที่มา:mashable