รัฐแคลิฟอร์เนียผ่านร่างกฏหมายปิดการใช้งานสมาร์ทโฟน

รัฐเคลิฟอร์เนียผ่านร่างกฏหมายปิดการใช้งานสมาร์ทโฟน

 

เนื่องจากการโจรกรรม การถูกขโมย และ การสูญหายของสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นในรัฐแคลิเฟอร์เนียเยอะมากๆ ร่างกฏหมายปิดการใช้งานสมาร์ทโฟนหรือ smartphone kill switch จึงได้มีการนำออกมาใช้งาน เพื่อปิดการทำงานของสมาร์ทโฟนที่สูญหาย

ถือว่านี่เป็นกฏหมายใหม่ที่จะใช้กับโทรศัพท์มือถือที่ผลิตหลังจากที่ 1 กรกฎาคม 2015และขายในรัฐแคลิฟอร์เนีย คาดเดาว่ากกหมายใหม่นี้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันได้ทั่วโลก กฏหมายนี้มีประโยชน์ตรงที่ เวลาเครื่องเราสูญหายเราสามารถที่จะแจ้งให้กับศูนย์บริการปิดการทำงานได้ ผู้ที่เอาของเราไปก็จะไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ของเราได้ ซึ่งกฏหมายนี้จะทำให้ลดแแรงจูงใจการขโมยสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย แต่ผู้ใช้ก็สามารถยกเลิกการทำงานได้หากพวกเขาไม่ต้องการ