ใหม่! Micro SD SanDisk 200 GB

sandisk-200gb

ความจุใน Micro SD Card มีความจุมากขึ้นทุกวันๆ เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน ล่าสุดกับ Micro SD จาก SanDisk ซึ่งมีความจุถึง 200 GB มันแปลกไหมล่ะกับความจุในรูปแบบเท่านี้

ปกติความจุของข้อมูลทั่วไปจะอยู่ที่ 16GB, 32GB, 64GB และ 128GB แน่นอนว่าระดับต่อไปต้องรักษาอยู่ที่ 256GB แต่ SanDisk ไม่ทำเช่นนั้นครับ เขาได้ทำการผลิต Micro SD Card ที่เป็น เป็นกรรมสิทธิ์และกระบวนการผลิตที่ช่วยให้การบิตมีมากกว่าหน่วยความจำต่อชิป สนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูลได้ถึง 90MB ต่อวินาทีหรือประมาณ 1,200 ภาพต่อนาทีจะสามารถใช้ได้ทั่วโลกในไตรมาสที่สองในราคา 400 ดอลลาร์