Facebook Messenger เพิ่มความสามารถส่งแผนที่ให้เพื่อนๆได้แล้ว

facebook map

Facebook Messenger ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเพิ่มความสามารถใหม่ในการส่ง Location แล้วนะครับ เพราะว่านอกจากเราจะสามารถแบ่งปันสถานที่ได้แล้วตอนนี้เรายังสามารถส่งแผนที่ของเราในข้อความให้กับเพื่อนๆของเราได้ด้วยครับ การแบ่งปัญแผนที่ในลักษณะนี้ก็จะสะดวกสะบายในการนัดพบกันเป็นอย่างมากเลยครับ เพราะสามารถใช้ร่วมกับระบบแผนที่นำทางได้