HTML เบื้องต้น : ลักษณะและโครงสร้างของภาษา HTML ตอนที่ 2

struct

สวัสดีครับ ผมนายนานต์นานต์คนเดิม วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโครงสร้างของเอกสาร HTML กันดีกว่า
โครงสร้างของภาษา HTML แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนดังนี้

Continue reading

HTML เบื้องต้น : ลักษณะและโครงสร้างของภาษา HTML ตอนที่ 1

struct

สวัสดีครับ ผมนายนานต์นานต์ วันนี้เรามาทำความรู้จักับลักษณะและโครงสร้างของภาษาHTML กันดีกว่า

องค์ประกอบของภาษา HTML แบ่งได้เป็นสองส่วนครับ คือส่วนที่เป็นข้อความทั่วไป และส่วนที่เป็นคำสั่ง เราเรียกส่วนที่เป็นคำสั่งนี้ว่า Tag (แท็ก) โดยแท็กจะอยู่ในเครื่องหมาย < และ >

Continue reading

HTML เบื้องต้น : รู้จักกับภาษา้ html

html

สวัสดีครับ ผมนายนานต์นานต์ จะมานำเสนอเรื่องการเขียนภาษา HTML ในขั้นเบื้องต้นครับ

เรามารู้จักภาษา HTML กันก่อนดีกว่า ที่มาจาก Wikipedia ครับ

HTML (เอชทีเอ็มแอล – เป็นคำย่อจากคำขึ้นต้นของ Hypertext Markup Language) เป็นภาษามาร์กอัปหลักในปัจจุบันที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นที่เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งตัวโค้ดจะแสดงโครงสร้างของข้อมูล ในการแสดง หัวข้อ ลิงก์ ย่อหน้า รายการ รวมถึงการสร้างแบบฟอร์ม เชื่อมโยงภาพหรือวิดีโอด้วย โครงสร้างของโค้ดเอชทีเอ็มแอลจะอยู่ในลักษณะภายในวงเล็บสามเหลี่ยม

เอชทีเอ็มแอลเริ่มพัฒนาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) สำหรับภาษา SGML ในปัจจุบัน HTML เป็นมาตรฐานหนึ่งของ ISO ซึ่งจัดการโดย World Wide Web Consortium (W3C) ในปัจจุบัน ทาง W3C ผลักดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่เรียกว่า XHTML ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้าง XML แบบหนึ่งที่มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างของโปรแกรมที่มีรูปแบบที่มาตรฐานกว่า มาทดแทนใช้ HTML รุ่น 4.01 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน [1] ขณะที่ HTML รุ่น 5 ยังคงยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา โดยได้มีการออกดราฟต์มาเสนอเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 [2]

HTML ยังคงเป็นรูปแบบไฟล์อย่างหนึ่ง สำหรับ .html และ สำหรับ .htm ที่ใช้ในระบบปฏิบัติการที่รองรับ รูปแบบนามสกุล 3 ตัวอักษร

อู้ไปได้หนึ่งครั้ง ฮ่าๆ  ไว้ครั้งหน้ามารู้จักกับโครงสร้างของเอกสาร HTML กันครับ