Iron Baby

YouTube Preview Image

Patrick Bolvin ต้องการทำให้ลูกสาวของเขาสนใจ Iron man และวิธีที่เขาคิดได้ก็คือ จับลูกยัดใส่ชุดเกราะไอร่อนแมนซะเลย 555+++

คลิปวีดีโอขับเก้าอี้

คลิปวีดีโอ Stop-motion ขับเก้าอี้ น่าสนุกดีทีเดียว

คลิปวีดีโอนี้ต้องการจะสื่อถึงรถที่เป็น Zero emission (กระบวนการปล่อยของเสียเป็นศูนย์ หรือไม่ปล่อยของเสียออกมาเลยนั่นล่ะครับ เนื่องจากของเสียที่เกิดจากการผลิตจะถูกรียูส รีไซเคิล หรือทำกระบวนการอื่นๆจนไม่เกิดเป็นของเสียครับ)

YouTube Preview Image