Tetris ในชีวิตจริง

codeco สร้างเกมส์ Tetris แบบ Analog นี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ นิ้วมือ ฝึกสมอง และสายตา เนื่องจากเกมส์ทั่วๆไปมีขีดจำกัดในการออกกำลังกายครับ

ลองดูแล้วกันว่าจะสนุกกว่า Tetris แบบดิจิตอลหรือเปล่า

Nature by Numbers

คลิปวีดีโอ โดย Cristóbal Vila แสดงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่พบได้ในธรรมชาติครับ

ทั้ง ลำดับเลข ฟีโบนักชี , สัดส่วนทองคำ ,  Delaunay triangulation

สวยดีนะผมว่า