คลิปวีดีโอ DEADLINE post-it stop motion

YouTube Preview Image

คลิปวีดีโอนี่เป็นผลงานซีเนียร์โปรเจคต์ของ Bang-yao Liu จากมหาวิทยาลัย Savannah ครับ เป็นการเอากระดาษ Post-it มาแปะๆรูปเป็น pixel ทำ stop motion ออกมาเกี่ยวกับเกมส์และคอมพิวเตอร์
Continue reading