อุปกรณ์เสริมสำหรับ PSP GO ที่ออกมาพร้อมเครื่องในช่วงแรก

goaccess

อุปกรณ์เสริมพวกนี้ จะใช้ได้เฉพาะบน PSP Go เท่านั้น
ถ้าสังเกตุดีๆ พวกสาย usb ต่อเชื่อม นั้น จะเปลี่ยนไปเป็น USB แบบเฉพาะ
ซึ่งเราไม่สามารถเอาอุปกรณ์เสริมพวกสายพวกนี้เอามาใช้กับ PSP Go ได้เลย Continue reading