NoteSlate แท็บเล็ต กระดาษอิเล็กทรอนิกส์

NoteSlate แท็บเล็ต กระดาษอิเล็กทรอนิกส์

เดี๋ยวนี้โลกเรามันร้อนขึ้นทุกวันๆ ต้นไม้ก็น้อยลงและเมื่อทุกวันนี้เราต้อรการกระดาษในการบันทึกและในการจดยิ่งต้องใช้กระดาษมาก แล้วกระดาษก็ทำมาจากต้นไม้ซะด้วย เพราะฉนั้นต้นไม้ก็โดนทำมาเป็นกระดาษเยอะ ต้นไม้น้อยโลกที่ร้อนอยู่แล้วก็ยิ่งร้อนขึ้นไปอีก บรรยายไปซะมากมายเข้าเรื่องเลยละกัน NoteSlate เป็น”แท็บเล็ต” ที่มีขนาดหน้าจอ 13 นิ้ว ซึ่งเราสามารถเอาไปจดงานจดเนื้อหาข้อความต่างๆได้ โดยใช้สไตลัส พูดง่ายๆเป็นกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ดีๆนี่เอง Continue reading