กันลืมด้วย Simple Sticky Notes

Simple Sticky Notes

Simple Sticky Notes อีก 1 โปรแกรมสำหรับคนขี้ลืมครับ ใครที่ลืมบ่อยๆก็เขียนเป็นโน๊ตติดไว้หน้าจอซะเลยจะได้ไม่ลืม Continue reading