SMASH กีตาร์ไฟฟ้าสำหรับทุบทิ้ง

smash_guitar-620x301

เคยดูคอนเสริ์ตดนตรีร็อคไหมครับ พอมันมากๆแล้วนักดนตรีจะต้องทุบกีตาร์ทิ้ง

Gadget ของเราวันนี้เป็นกีตาร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับทุบทิ้งโดยเฉพาะ

Continue reading