ซ่อนไฟล์ซ่อนแฟ้มด้วย Wise Folder Hider

Wise Folder Hider  เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมมากๆสำหรับผู้ที่ต้องการซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์ที่เป็นความลับอันยิ่งยวดภายในคอมพิวเตอร์ของตนเองไม่ให้ผู้ใช้คนอื่นๆค้นเจอหรือหาเจอ Continue reading