การแทรกข้อมูลบางเซลล์

นอกจากจะแทรกข้อมูลทั้งแถวและคอลัมน์ และเรายังแทรกข้อมูลเฉพราะบางเซลล์ได้ด้วยนะครับ สำหรับตารางที่มีข้อมูลอยู่แล้ว การแทรกข้อมูลเฉพราะบางเซลล์ จะต้องมีการเลื่อนข้อมูลเดิมออกไปทางขวาหรือลงล่างก่อน นั้นเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างนั้นเอง
-คลิกเมาส์เพื่อเลือเซลล์->คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกไปที่”แทรก”

sshot-1

-ทำการเลือกการขยับข้อมูลแล้วป้อนข้อมูลลงไป

sshot-2