แปลงตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็นสถานีชาร์จพลังรถไฟฟ้า

imageResize.aspx

Telekom Austria ประกาศแผนไอเดียที่จะแปลงตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็นสถานีชาร์จพลังรถไฟฟ้า หลังโทรศัพท์มือถือฆ่าธุรกิจโทรศัพท์สาธารณะไปแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่าน โดยคิดว่าแผนพัฒนานี้จะสดใสเมื่อเข้าสู่ปี 2010 ที่เชื่อว่าจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในออสเตรียจะเพิ่มขึ้นเป็น 405,000 คัน แม้ตอนนี้จะมีจำนวนที่ขึ้นทะเบียนเพียง 223 เท่านั้นเอง แต่ว่าไอเดียพี่แกเก๋จริงๆ  เอาตู้โทรศัพท์สาธารณะทำเป็นสถานีชาร์จพลังรถไฟฟ้า คิดได้ไง