ใส่ขอมูลซ้ำกันสบายๆด้วย Auto complete

 

Auto complete คือคุณสมบัติพิเศษหนึ่งของโปรแกรม Excel โดยคุณสมบัตินี้จะทำงานเมื่อพบว่าข้อมูลที่เรากำลังจะพิมพ์ลงไปนั้นมีแนวโน้มว่าจะเหมือนกับข้อมูลที่เราได้ทำการพิมพ์มาแล้ว Auto complete ก็จะทำการป้อนข้อมูลที่เหลือเมื่อเทียบจากข้อมูลที่เราทำการป้อนมาแล้ว Continue reading