มาใช้เมาส์วาดเป็นปากกาด้วย Sketch It! กัน

Sketch It

บางท่านบางคนที่ทำงานที่ต้องทำการนำเสนอกผลงานหรือสื่อการสอนบ่อยๆอาจจะต้องการ การวาดหรือเขียนสิ่งต่างๆลงไปในสไลด์นั้นๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงหรือชี้ให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยที่ไม่มีผลกับสไลด์นั้นๆ ผมขอแนะนำผู้ช่วยที่มีชื่อว่า  Sketch It! ครับ Continue reading