การทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ:หมึกล่องหน

PB050383

วันนี้ขอเสนอการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ ทำได้เองที่บ้าน สนุกและได้ความรู้ เหมาะสำหรับเด็กและผู้ที่สนใจ

อย่างแรกวันนี้การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องหมึกล่องหน

Continue reading