โยชิอากิ ฮิราบายาชิ บอก Resident Evil 2 อาจมีรีเมค

YouTube Preview Image

 

 

“โยชิอากิ ฮิราบายาชิ” บอกว่า Resident Evil 2 “หรือ “ไบโอฮาซาร์ด 2″อาจมีรีเมค ถ้าแฟนๆเรียกร้อง ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ทีี่ได้พูดไว้กับเว็บไซด์เกมส์สป๊อด Continue reading