เปลี่ยน iPhone ให้เป็นเปียโน

ion_iphone_accessories

เมื่อเช้าเปลี่ยน iphone ให้เป็นกีตาร์ไปแล้ว ตอนนี้เปลี่ยนให้เป็นเปียโนดีกว่า

Continue reading