โปรแกรมแปลงไฟล์ PDFเป็น WORD Boxoft

PDF TO WORD

Boxoft PDF TO WORD เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์  PDF เป็น  WORD ที่น่าใช้อีกตัวด้วยเพราะมันฟรีนั้นเอง การใช้งานก็แสนง่ายดาย
มากเหมือนๆกับโปรแกรมแปลงไฟล์ทั่วไปนั้นแหละ เวลาที่ใช้ในการแปลงก็แล้วแต่ปริมาณข้อมูลที่อยู่ใน PDF ข้อมูลมีมากหรือยาวก็ใช้เวลานานหน่อย ข้อมูลมีน้อยก็แป๊ปเดียวล่ะท่าน
Download Boxoft PDF TO WORD