แปลงไฟล์ PDF ด้วย Able2Extract PDF Converter 6.0

Able2Extract

Able2Extract PDF Converter เป็นโปรแกรมที่สามารถแปลงไฟล์ PDF ไปเป็นไฟล์อื่นๆได้หลายหลายไม่ว่าจะแปลงPDFเป็นword,แปลงPDF เป็น Excel,แปลงPDF เป็น PowerPoint,แปลงPDF เป็น HTML  ได้ทั้งนั้น Continue reading