HTML เบื้องต้น : ลักษณะและโครงสร้างของภาษา HTML ตอนที่ 2

struct

สวัสดีครับ ผมนายนานต์นานต์คนเดิม วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโครงสร้างของเอกสาร HTML กันดีกว่า
โครงสร้างของภาษา HTML แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนดังนี้

Continue reading

HTML เบื้องต้น : ลักษณะและโครงสร้างของภาษา HTML ตอนที่ 1

struct

สวัสดีครับ ผมนายนานต์นานต์ วันนี้เรามาทำความรู้จักับลักษณะและโครงสร้างของภาษาHTML กันดีกว่า

องค์ประกอบของภาษา HTML แบ่งได้เป็นสองส่วนครับ คือส่วนที่เป็นข้อความทั่วไป และส่วนที่เป็นคำสั่ง เราเรียกส่วนที่เป็นคำสั่งนี้ว่า Tag (แท็ก) โดยแท็กจะอยู่ในเครื่องหมาย < และ >

Continue reading