ขยาย(รูป)หน้าเพื่อน

เมื่อเราเอาเม้าไปชี้ที่รูปเพื่อนเรารูปก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น

<style>.friend-picture {height:100px !important; width: 100px !important; margin-left:0px;border: none 0px;}
.friend-picture a:hover img {height:100% !important; width: 100px; height: 100px !important; overflow-y:auto;margin-left: 7px}</style>