วิธีใช้ Photoshop ทำกรอบภาพสีต่างๆ

tip photoshop

การทำกรอบภาพสีต่างๆให้กับรูปของเราโดยใช้  Photoshop นั้นเราสามารถทำได้ดังนี้ครับ
1.ทำการเลือกรูปที่เราต้องการเข้ามาแล้วเลือกไปที่ Image->Canvas Size
2.ตรงช่อง Width และ Height ให้ทำการปรับขนาดกรอบที่เราต้องการให้กับรูป เช่น ขนาดเดิม 50 cm ถ้าเราต้องการใส่กรอบ  2 cm ให้ใส่ค่าในช่องไป 52 cm เป็นต้น
3.ทำการปับค่า Canvas Extention Color ด้านล่าง ทำการเลือกสีกรอบที่เราต้องการแล้วกด OK