Algebrator for Students ช่วยแก้โจทย์คณิตศาสตร์

Algebrator for Students  เป็นโปรแกรมแก้โจทย์คณิตศาสตร์ยอดฮิตที่ผมถวิลหามานานแล้ว แต่ในยุคสมัยที่ผมเรียนอยู่นั้นดันไม่มี T-T แน่นอนโปรแกรมตัวนี้สามารถช่วยเรา บวก ลบคูณ หาร ตัวเลขได้แน่นอนอยู่แล้ว แต่ที่สุดยอดคือ มันสามารถทำโจทย์ เมตริกซ์ สถิติ ทำภาคตัดกรวย สร้างกราฟให้ได้เห็นจริง รวมทั้งวิธีการทำให้เหมือนเรานั่งลอกเพื่อน เอ้ย!! เหมือนให้อาจารย์สอนในห้องเรียนกันเลยทีเดียว Continue reading