Game Android : Bush Shoot-Out

Bush Shoot-Out ชื่อก็บอกแล้วว่าเราต้องเล่นเป็นอดีตประธานาธิบดีบุช  มีกลุ่มก่อการร้ายบุกเข้าไปในทำเนียบขาว คุณจะต้องเล่นเป็นอดีตประธานาธิบดีบุช ทำการป้องกันตนเองโดยการต่อสู้และจะต้องฆ่าผู้ก่อการร้ายทั้งหมด(ระดับจะยากขึ้นเรื่อยๆ) Continue reading