ออกกำลังกายด้วยวิธี Chair Exercise

Chair Exercise

Chair Exercise คือ วิธีการออกกำลังกายแบบง่ายๆบริเวณโต๊ะทำงานของคุณๆ(ชื่อมันก็บอกแล้ว) โดยเก้าอี้เราต้องมั่นคง ไม่ใช่แบบมีล้อเลื่อนนะ จากที่ร่างกายแข็งแรงจะกลายเป็นพิการไป Continue reading