ระวัง!!! ยูเอสบีชาร์จเจอร์ของ Energizer มีม้าโทรจันติดมาด้วย

energizer-DUO-battery-charger-hidden-trojan-horse-3

United States Computer Emergency Readiness Team หน่วยงานเตรียมเฝ้าระวังภัยคุกคามฉุกเฉินทีเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ใน สหรัฐฯ ได้ตรวจพบว่า ยูเอสบีชาร์จเจอร์ของ Energizer มีโทรจันติดมาด้วย Continue reading