พักสายตาด้วย Eyes Relax

Eyes Relax

“โรคต้อหิน” เชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันดี มันคือปัญหาสุขภาพของสายตาที่ขยายตัว สาเหตุมาจากความเสื่อมโทรมของประสาทตา ทำให้จอประสาทสายตาเสื่อม ซึ่งปัจจุบันมีคนเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย จากการที่ทุกวันนี้ว่าคนหลายๆคนต้องจดจ่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ อาจจะทำให้เป็นโรคนี้ได้ง่ายในอนาคต Continue reading