EA ประกาศ Fight Night Champion อย่างเป็นทางการ

11896_003

EA ประกาศภาคใหม่ของเกมส์ศึกกลางคืน (มวยรอบดึก) Fight Night Champion อย่างเป็นทางการ ครั้งนี้มาแปลกไม่ได้ตั้งชื่อภาคเป็นตัวเลข แต่กลับใช้คำว่า Champion แทน กำหนดทำลงให้กับเฉพาะเครื่อง PS3 และ Xbox360 ส่วนชาว PC และ Wii ต้องรอลุ้นว่าทาง EA จะเปลี่ยนใจเป็นอื่นหรือไม่ ส่วนกำหนดวางจำหน่ายคือในปี 2011 ไม่บอกว่าเดือนไหน

EA ประกาศภาคใหม่ของเกมส์ศึกกลางคืน (มวยรอบดึก) Fight Night Champion อย่างเป็นทางการ ครั้งนี้มาแปลกไม่ได้ตั้งชื่อภาคเป็นตัวเลข แต่กลับใช้คำว่า Champion แทน กำหนดทำลงให้กับเฉพาะเครื่อง PS3 และ Xbox360 ส่วนชาว PC และ Wii ต้องรอลุ้นว่าทาง EA จะเปลี่ยนใจเป็นอื่นหรือไม่ ส่วนกำหนดวางจำหน่ายคือในปี 2011 ไม่บอกว่าเดือนไหน Continue reading