ดาวน์โหลดโปรแกรม Final Countdown โปรแกรมตั้งเวลาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

Final Countdown  เป็นโปรแกรมสารพัดการนับถอยหลังเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็น Shutdown,Restart,Sleep,Hibernate,Log off หรือ Lock เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแต่จุดประสงค์หลักคือ ใช้ในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติซะมากกว่า Continue reading