“แกรนด์เชส” เปิดดันเจี้ยน Altar of Harmony

553000011844001

เกมออนไลน์ “แกรนด์เชส” เปิดดันเจี้ยนแห่งใหม่ใน Xenia ที่เหมาะสมกับระดับเลเวล 55 – 59 มีนามว่า “Altar of Harmony” อุปสรรคของด่านนี้คือความหนาวเย็น หากยืนอยู่กับพื้นนานๆ พลังชีวิตจะลดลงเรื่อยๆ พร้อมจัดกิจกรรมแจกชุดนกเพนกวินให้กับผู้เล่นที่พิชิ ตดันเจี้ยนใหม่ได้ Continue reading